ပ႐ိုတက္ရွင္း Climbing Protection

ပ႐ိုတက္ရွင္း ဆိုတာကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘယ္လိုဘာသာျပန္ရပါ့

“”” ေတာင္ တက္သမားရဲ့ ေတာင္တက္ၾကိဳး နဲ႕ ေက်ာက္သား မ်က္ႏွာ ျပင္ တို႕ ရဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ အမွတ္တခု”””” လို႕ဘာသာျပန္ရင္ နား ရွုပ္သြားမလား ပဲ

( ရွုပ္လက္စနဲ႕ ျမန္မာလို ထက္ျပီး အက်ယ္ ခ်ဲ႕ ရွုပ္ရမယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ေတာင္ တက္သမားရဲ့ ေတာင္တက္ၾကိဳး နဲ႕ ေရာက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေျမျမက္ႏွာ သြင္ ျပင္ “””ထူး ျခားမႈမ်ား“””” တ ခုႏွင့္ တခုအၾကား ျမဲျမံေစရန္”””””အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိရိရာ“”””” မ်ားကို အ သုံးျပဳ၍ခ်ိတ္ ဆက္ထားေသာအမွတ္တခု လို႕ဆိုရမလား ခင္ဗ်ာ)

“””အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိရိရာ မ်ား“””””””ကို ဆို တဲ့ ဟာကို ရွင္းရရင္ ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္  မ်ိဳး ရွိပါတယ္……

  1.   သဘာဝ အေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ (NATURAL PROTECTION)……………သစ္ပင္ ေက်ာက္ေဆာင္ စတာေတြရယ္    
  2. လုံးဝအေသ(FIXED PROTECTION )………………………………………..ေဝါပလပ္လို ဆြဲထားတဲ့ ( ဘို႕ BOLT )..သံ ငုပ္ ( PITON ပစ္တြန္ လို႕ ေခၚပါတယ္) ရယ္ 
  3. အရွင္ တပ္ႏိုင္ ျဖဳတ္ ႏိုင္တဲ့(REMOVABLE PROTECTION)……………………(နပ္ NUT/ကမ္ CAM/ဟက္ HEXES )ရယ္ ဆိုျပီး  ရွိပါတယ္

 

 

 သဘာဝ အေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ (NATURAL PROTECTION)…………သစ္ပင္ ေက်ာက္ေဆာင္ စတာေတြရယ္ လုံးဝအေသ (FIXED PROTECTION ) ေက်ာက္သားထဲကို အေပါက္ေဖာက္ျပီး ေဝါပလပ္လို ဆြဲထားတဲ့ ( ဘို႕ BOLT ) လို႕ေခၚတဲ့ ဟာရယ္။။။။(REMOVABLE PROTECTION) အရွင္ တပ္ႏိုင္ ျဖဳတ္ ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ( ဥပမာ ေက်ာက္ သားက လိႈင္ေခါင္းလို တိုး လွ်ိဳေပါက္ေလး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီထဲကို SLING ႏိုင္လြန္ ၾကိဳးလုံး (သို႕) ႏိုင္လြန္ ၾကိဳး ျပား(သို႕) ေတာင္တက္ၾကိဳးအတိုေလး ကို လွ်ိဳထည့္ျပီး ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ေတာင္တက္ခ်ိတ္CARABINER နဲ႕ ေတာင္တက္ၾကိဳးကို ခ်ိတ္ထားလို႕ရပါျပီ အျခားေသာ အရာေတြလဲ ရွိေသးပါတယ္……….. အဲ့ဒါေတြကေတာ့ ႏိုင္လြန္ ၾကိဳးလုံး (သို႕) ႏိုင္လြန္ ၾကိဳး ျပား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သ တၱဳ ကို အထူး ပံုေဖာ္ထားေသာ (နပ္ NUT/ CHOCKS/ STOPPER/ TRICAM) လို႕ ေခၚတဲ့ သ တၱဳ တုံးေသးေသးေလးေတြ ( ဟက္ HEXES ) လို႕ ေခၚတဲ့ ဆ႒ဂံ ပံုစံ ထြင္း သ တၱဳ တုံး အလတ္စား မွ အၾကီးစားအရြယ္ေတြ ( ကမ္ CAM /aka FRIEND or SPRING LOADED CAMMING DEVICE)လို႕ ေခၚတဲ့ စပရိန္ ေမာင္း ပါ ေသာ . စပရိန္ ေမာင္းအားဆြဲထား လွ်င္ က်ံု႕သြားျပီး ေမာင္းအား လႊတ္လိုက္ပါက ျပန္႕ကားလာေစေသာ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ေတာင္ အက္ေၾကာင္းကြဲမ်ားအတြင္း သို႕ ထိုး သြင္း ၍ ျမဲျမံေစရန္ ခ်ိတ္ ဆက္ ႏိုင္ ေသာ ကိရိရာ (ပစ္တြန္ PITON ) လို႕ ေခၚတဲ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံသ တၱဳ ငုတ္ မ်ား ကို ေက်ာက္သား     အတြင္း တူျဖင့္႐ိုက္သြင္း ၍ ျမဲျမံေစရန္ ခ်ိတ္ ဆက္ ႏိုင္ ေသာ ။ (တ်ဴ႕ TUBE/ SPRING LOADED TUBE CHOCK) လို႕ ေခၚတဲ့ လိုသလို ဒုလုံးရွည္ ပံုအရွည္အတိုကို ေက်ာက္သား အက္ေၾကာင္းကြဲ အရြယ္ေပါမူတည္ျပီး ျပန္႕ကား ထြက္လာ ေအာင္ ဒုလုံးရွည္ရဲ့အထဲကေနစပရိန္နဲ႕ က်ံု႕ ေအာင္ ဆန္႕လာေအာင္ ညွီ ေပး ျပီး လိုအပ္တဲ့အေနေရာက္ရင္ က်ပ္ေပးရ တဲ့ကိရိရာ စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္ ( အခ်ိတ္အဆက္  protection ကိရိရာေတြ အေၾကာင္း ကို အေသးစိတ္တခုခ်င္းစီ အျခား ႏုပ္ တခုခ်င္းစီ သပ္သပ္ခြဲျပီးေရးပါဦးမယ္….ဤ ကား စကားခ်ပ္) 😀

ေနာက္ျပီး ေျမျမက္ႏွာ သြင္ ျပင္ ထူး ျခားမႈမ်ားလို႕ ေရးထားတဲ့ေနရာမွာ ဘာေၾကာင့္ ( ထူး ျခားမႈမ်ား) ဆိုတဲ့ စကားလုံးေလးကို ထည့္ထားရသလဲဆိုတာကို နည္းနည္း လင္းပါရေစ ။ ေတာင္တက္ရာမွာ အထိအခိုက္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖို႕ ဒီလိုျမဲျမန္တဲ့ အရာေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၾက တဲ့အခါ မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သြင္ျပင္ေတြကို ၾကံုေတြ႕ရပါတယ္ ဥပါမာ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ROCK PROTECTION ေက်ာက္ေတာင္တက္ရင္ ေက်ာက္သား မ်က္ႏွာ ျပင္ က ေက်ာက္သား အက္ေၾကာင္းကြဲ ေက်ာက္ သား လိႈဏ္ေခါင္း စတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ျပီး သင့္ေတာ္တဲ့ လူလုပ္ ကိရိရာေတြကိုသုံးရမွာ ျဖစ္ေသာ္လဲ တခါတရံမွာ ေတာင္တက္ ၾကိဳး ထိမ္း သူရဲ့ “”” PROTECTION အခ်ိတ္အဆက္ အမွတ္တခု”””” ဟာ အနီးနားက NATURAL PROTECTION သစ္ပင္ တပင္ လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ျပီးေတာ့ ICE PROTECTION ေရေတြအတိခဲေနတဲ့ မတ္ေစာက္လွတဲ့ ေရခဲ ေရတခြန္ ၾကီးလဲျဖစ္ႏိုင္ သလို ေတာင္ေပၚမွာ ေရျပင္ညီ (သို႕) ဆင္ေခ် ေလွ်ာေစာက္ ေတြမွာဆိုရင္လဲ အျခားေသာ ေက်ာက္လပို႕ ပံုစံ ေက်ာက္ေတြမွာ ႏိုင္လြန္ ၾကိဳး (သို႕) ေတာင္တက္ၾကိဳး ကို လွ်ိဳထည့္ျပီး ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ေတာင္တက္ခ်ိတ္CARABINER နဲ႕ ေတာင္တက္ၾကိဳးကို ခ်ိတ္ထား တဲ့ ေတာင္တက္သမားေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ တာေတြစေသာ ေျမာက္ ျမားစြာေသာ အ စီအမံ ေတြကို သတိဝရိရ ႏွင့္ ဉာဏ္ ရွိသ၍ ေတာင္တက္ ကိရိရာရွိသ၍ ေျမျမက္ႏွာ သြင္ ျပင္ အေျခအေနေပးသလို ေဆာင္ရြက္ ၍ ေတာင္ထိပ္မ်ားဆီသို႕တက္လွမ္းႏိုင္ပါ ေစေၾကာင္း….

ေက်ာက္သားထဲကို အေပါက္ေဖာက္ျပီး ေဝါပလပ္လို ဆြဲထားတဲ့ ( ဘို႕ BOLT ) လို႕ေခၚတဲ့ ဟာ

ေက်ာက္သားထဲကို အေပါက္ေဖာက္ဖို႕ ဓာတ္ခဲ နဲ႕ လြန္စက္ ( Hammer drill )

သဘာဝ အေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ (NATURAL PROTECTION)ေတြထဲမွာ အခုလို ေက်ာက္သား အေခါင္းေပါက္ ေတြလဲပါဝင္ပါတယ္ (REMOVABLE PROTECTION) အရွင္ တပ္ႏိုင္ ျဖဳတ္ ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ( ဥပမာ ေက်ာက္ သားက လိႈင္ေခါင္းလို တိုး လွ်ိဳေပါက္ေလး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီထဲကို SLING ႏိုင္လြန္ ၾကိဳးလုံး (သို႕) ႏိုင္လြန္ ၾကိဳး ျပား(သို႕) ေတာင္တက္ၾကိဳးအတိုေလး ကို လွ်ိဳထည့္ျပီး ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ေတာင္တက္ခ်ိတ္CARABINER နဲ႕ ေတာင္တက္ၾကိဳးကို ခ်ိတ္ထားလို႕ရပါျပီ

ဒီပံုမွာေတာ့ အခြၽန္း တခုကို သဘာဝအေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္ (NATURAL PROTECTION)အေနနဲ႕ သုံးထားျပီး ေက်ာက္ၾကားအဟ အက္ကြဲေၾကာင္း ေလးထဲကို (NUT)လို႕ေခၚတဲ့ သံတုံးေလးကို ျမဲျမံေသခ်ာေအာင္ထည့္ထားျပီး ေတာ့(Removable Protection) အေနနဲ႕ သုံးထားပါတယ္

ေက်ာက္ၾကားအဟ အက္ကြဲေၾကာင္း ေလးထဲကို (NUT)လို႕ေခၚတဲ့ သံတုံးေလးကို ျမဲျမံေသခ်ာေအာင္ထည့္ထားျပီး ေတာ့(Removable Protection) အေနနဲ႕ သုံးထားပါတယ္

ဒီပံုမွာေတာ့ Protection တြနဲ႕ ေတာင္တက္ခ်ိတ္CARABINER နဲ႕ ေတာင္တက္သမား ခါးမွာခ်ည္ထားတဲ့ ေတာင္တက္ၾကိဳး ခ်ိတ္ထားတဲ့ပံုပါ

ဒီပံုမွာေတာ့ လုံးဝအေသဆြဲထားတဲ့(FIXED PROTECTION ).ေဝါပလပ္လို ဆြဲထားတဲ့ ( ဘို႕ BOLT )

အဲ့ဒါေတြကေတာ့ ႏိုင္လြန္ ၾကိဳးလုံး (သို႕) ႏိုင္လြန္ ၾကိဳး ျပား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သ တၱဳ ကို အထူး ပံုေဖာ္ထားေသာ (နပ္ NUT/ CHOCKS/ STOPPER/ TRICAM) လို႕ ေခၚတဲ့ သ တၱဳ တုံးေသးေသးေလးေတြ ( ဟက္ HEXES ) လို႕ ေခၚတဲ့ ဆ႒ဂံ ပံုစံ ထြင္း သ တၱဳ တုံး အလတ္စား မွ အၾကီးစားအရြယ္ေတြ

( ကမ္ CAM /aka FRIEND or SPRING LOADED CAMMING DEVICE)လို႕ ေခၚတဲ့ စပရိန္ ေမာင္း ပါ ေသာ . စပရိန္ ေမာင္းအားဆြဲထား လွ်င္ က်ံု႕သြားျပီး ေမာင္းအား လႊတ္လိုက္ပါက ျပန္႕ကားလာေစေသာ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ေတာင္ အက္ေၾကာင္းကြဲမ်ားအတြင္း သို႕ ထိုး သြင္း ၍ ျမဲျမံေစရန္ ခ်ိတ္ ဆက္ ႏိုင္ ေသာ ကိရိရာ

( ကမ္ CAM /aka FRIEND or SPRING LOADED CAMMING DEVICE) စပရိန္ ေမာင္း ကို ဆြဲထား လို႕ က်ံု႕ ေန တဲ့ ပံုပါ သူ႕ကို အရြယ္အေနအထား သင့္ ေတာ္တဲ့ ေက်ာက္ေတာင္ အက္ေၾကာင္းကြဲ ထဲ ကို ထိုး သြင္း ျပီး ျပန္လႊတ္လိုက္ရင္ သူက စပရိန္ တြန္းအားနဲ႕ ျပန္႕ကားလာမွာျဖစ္ျပီး ေသခ်ာတဲ့ ျပန္ျဖဳတ္ရလြယ္ကူတဲ့ REMOVABLE PROTECTION တခု ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္
Advertisements
This entry was posted in Know_How, Rock Climbing and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s