ဂမ္လန္ရာဇီ အၾကိဳရင္ခံုသံ

ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ ကို ျမန္မာ-ဖံုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ့ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္အေနနဲ႕ ျမန္မာ – အေမရိကန္ ပူးေပါင္းေတာင္တက္အဖြဲ႕ဟာ မၾကာမီ တက္ေရာက္ၾက ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ (၅၈၅၀မီတာ / တစ္ေသာင္းကိုးေထာင့္တစ္ရာ့ကိုးဆယ့္ႏွစ္ ၁၉၁၉၂ေပ) ဟာ အေရွ႕ ႕ေတာင္အာရွရဲ့ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးေတာင္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးေတာင္ထိပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ……………….

ျမန္မာအျမင့္ဆုံးနဲ႕ အေရွ႕ ႕ေတာင္အာရွရဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေခါင္မိုး အျမင့္ဆုံးေတာင္ ကေတာ့ အျမင့္ေပ။ (၅၈၈၁ မီတာ / ၁၉၃၁၅ေပ) ျမင့္တဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ထိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ( ေနာင္မြန္းျမိဳ႕နယ္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ဖ်ားျမန္မာျပည္) မွာတည္ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႕ အခ်ိန္။ ေန႕လည္ ၃း၁၂မိနစ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိဘက္လူမ်ိဳး လမ္းျပ နမားဂြၽန္စင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ေတာင္တက္သမား အိုဇာကီ ( ကြယ္လြန္) တို႕ ေတာင္ထိပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဧဝရတ္ေတာင္ထိပ္အပါအဝင္ ကမ႓ာ့အျမင့္ဆုံးေတာင္ထိပ္ မ်ားျဖစ္တဲ့ မီတာ ၈၀၀၀ႏွင့္အထက္ ေတာင္ထိပ္မ်ားစြာကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမား အိုဇာကီဟာ သူ႕ရဲ့ အေတြ႕အၾကံုအရ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ထက္ ဂမ္လန္ရာဇီက တက္ေရာက္ရန္ပိုမိုခက္ခဲတယ္လို႕တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြန္တိုေျမပံုမ်ား ေတာင္ရဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႕ (Aerial Photo/ Satellite Images) ျဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုမ်ားကလည္း ထိုအဆိုကို သက္ေသထူလ်က္ရွိပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာ အလြန္ ေကာင္းျပီးတိုက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္တခုက ကမ႓ာ့အျမင့္ဆုံးေတာင္ေတြ တိုက္ၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေတြရဲ့ အျမင့္ဆုံးေတာင္ေတြ အသီးသီး ရွိၾကတဲ့ အထဲကမွ ထိုေတာင္ေတြထက္ အျမင့္ေပ အနည္းငယ္သာ ပိုနိမ့္တဲ့ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးေတာင္ေတြက ထိုအျမင့္ဆုံးဆိုတဲ့ ေတာင္ေတြထက္ ေတာင္ထိပ္ကို တက္ေရာက္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေလ့ရွိတဲ့ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။

ဥပမာ

  • ကမ႓ာ့အျမင့္ဆုံး Everest (aka) Big E ဧဝရတ္ေတာင္ထိပ္ထက္ ကမ႓ာ့ဒုတိယအျမင့္ဆုံး ေကတူး(K2) ေတာင္ထိပ္က တက္ေရာက္ရန္ပိုမိုခက္ခဲပါတယ္
  •  အာဖရိကတိုက္ရဲ့ ေခါင္မိုးကီလီမန္ဂ်ာ႐ို Mt.Kilimanjaro ေတာင္ထက္ Mt.Kenya ကန္ညာ ေတာင္ထိပ္ဟာ  ပိုခက္ပါတယ္

အေပၚမွာ စကားဦးသန္းထားတဲ့ တိုက္ဆိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အတိုင္းပါပဲ အေရွ႕ ႕ေတာင္အာရွရဲ့ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံး ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေခါင္မိုး ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ထိပ္ထက္ပိုမို ခက္ခဲတဲ့ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားတာဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္

( လူသူအေရာက္အေပါက္မရွိေသးတဲ့ ေတာင္ထိပ္ေတြကို (Virgin Peak ) အပ်ိဳစင္ေတာင္လို႕ ဥပမာ အလကၤာေျမာက္တဲ့ အေခၚအေဝၚေလးနဲ႕ တင္စားသုံးႏႈန္းေလ့ရွိပါတယ္)

ခုလည္း အပ်ိဳစင္ အပ်ိဳ႐ိုင္း အပ်ိဳခက္ထန္ေလး.…. မာရည္ေၾကာရည္နဲ႕ မာနၾကီးတဲ့……မာယာမ်ား ျပီး (ရာသီဥတု) အေျပာင္းအလဲမ်ားတက္တဲ့……… ေဒါသတၾကီးနဲ႕ (ေဝါကနဲ ေရခဲေတြ) ရုတ္တရက္ျပိဳဆင္းေပါက္ကြဲတက္တဲ့ ဂန္လမ္အပ်ိဳစင္ေလး နဲ႕ သဘာဝ အတားအဆီး အဟန္႕အတားေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားမဲ့ သတၱိခဲ ေတာင္တက္သမားေတြ႕ရဲ့ အားျပိဳင္မႈဟာ (ကြၽန္ေတာ္တို႕လို ျမန္မာ့ေတာင္တက္အေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေတာင္တက္ခရီးစဥ္ ႕ေလွ်ာက္ ဩဂုတ္ စက္တင္ဘာ လ ႏွစ္လစလုံး) ရင္ခံုလိႈက္ေမာ ေစာင့္ၾကည့္စရာ အံ့ေအာမွင္သက္စရာ အားေပးဆုေတာင္ဖြယ္ရာ ခရီးစဥ္ပဲ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ………………………………………………………………………………………

ခရီးစဥ္………အေရွ႕ ႕ေတာင္အာရွရဲ့ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးေတာင္ ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ထိပ္(၅၈၅၀မီတာ / တစ္ေသာင္းကိုးေထာင့္တစ္ရာ့ကိုးဆယ့္ႏွစ္ ၁၉၁၉၂ေပ)ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္တက္ ခရီးစဥ္ (၁၅ ဩဂုတ္ ၂၀၁၃ မွ ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ထိ ခန္႕မွန္း၄၂ရက္ )

ေတာင္တက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကေတာ့…………….အန္ဒီတိုင္စန္၊ ေမာ္လီတိုင္စန္၊ ခရစ္နန္႕(စ) ၊မာက္(ခ) ဖစ္ရွာ၊ ဝင္းကိုကို ၊ ျပည့္ျဖိဳးေအာင္ အဲ့ရစ္ ဒတ္ ……….. ကိုသက္ထြန္း ၊ ေဇယ်ာထြန္း ၊ နမားဂြၽန္စင္ (ပူတာအို) ေယာဆတ္(ပူတာအို) ကိုစိုင္း(ပူတာအို) ကိုစန္းဝင္းေက်ာ္ စိုးသူဝင္း ဝင့္ျဖိဳး ရဲမင္းသူ တင္ဝင္းထြဋ္ ေဝယံေမာင္ေမာင္သန္း ေဒါက္တာ ေကာင္းသန္႕ေက်ာ္ တို႕သြားေရာက္ၾကမွာျပျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ Update သီတင္းမ်ားကို

  •  Facebook  ရဲ့ Gamlang Razi စာမ်က္ႏွာမွာ အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ https://www.facebook.com/GamlangRazi
  • Twitter  အေကာင့္   http://twitter.com/GamlangRazi  စာမ်က္ႏွာမွာ အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္

Photo Credit to  GamlangRazi Official page, can read more GML expedition updates by liking the page https://www.facebook.com/GamlangRazi

Photo Credit to GamlangRazi Official page, can read more GML expedition updates by liking the page https://www.facebook.com/GamlangRazi

Photo Credit to  GamlangRazi Official page, can read more GML expedition updates by liking the page https://www.facebook.com/GamlangRazi

Photo Credit to GamlangRazi Official page, can read more GML expedition updates by liking the page https://www.facebook.com/GamlangRazi
Advertisements
This entry was posted in Gamlangrazi, Mountaineering, News and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s