ဂမ္လန္ရာဇီ အနီးတဝိုက္ မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္

ဂမ္လန္ရာဇီ အနီးတဝိုက္ မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္

September 5, 2013 at 4:31pm

က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစခင္ဗ်ာ………

ယေန႕ ဂမ္လန္ရာဇီ ေတာင္ရဲ့ အနီးတဝိုက္ မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ကို ဘာသာျပန္တင္ဆက္မွာျဖစ္ပါတယ္. 😀

 • ဂမ္လန္ရာဇီ  အေျခခံစခန္း း အျမင့္ေပ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ (၁၂၀၀၀) -၆၅၀/ဟက္တိုပါစကယ္/မီလီဘား
 • ဂမ္လန္ရာဇီ  ေတာင္ေပၚ စခန္း၁ :အျမင့္ေပ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင့္ငါးရာ (၁၆၅၀၀ ) – – ၅၅၀မီလီဘား
 • ဂမ္လန္ရာဇီ ေတာင္ေပၚ စခန္း၂ :အျမင့္ေပ  တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ (၁၈၀၀၀ ) – – ၅၀၀မီလီဘား
 • ဂမ္လန္ရာဇီ  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ : အျမင့္ေပ  တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ (၁၉၀၀၀) –  ၄၅၀မီလီဘား

 (ပံုမွန္ ေရျပင္ညီရဲ့ ေလထုဖိအား စံသက္မွတ္ခ်က္က ၁၀၁၃မီလီဘား(သို႕မဟုတ္)/ဟက္တိုပါစကယ္ ရွိပါတယ္။ ဤကားစကားခ်ပ္။)

ရာသီဥတုက က်န္ခဲ့တဲ့ရက္ေတြမွာ ဆိုးခဲ့ေပမဲ့ ၅ရက္ေန႕စလို႕ ပိုျပီးေကာင္းလာႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္တဲ့၊

ဒါေပမဲ့လည္း မထင္မွတ္ပဲ မိုးရြာခ်တာ ဆီးႏွင္းက်တာေတြျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါေသးတယ္တဲ့ ေလတိုက္ႏႈန္း အေနနဲ႕ကေတာ့ အျမင့္ေပအနိမ့္ပိုင္းေတြမွာ ေလတိုက္ႏႈန္း အားေပ်ာ့မွာ ျဖစ္ျပီး ေတာင္ေပၚအျမင့္ပိုင္းေတြမွာ  ေလတိုက္ႏႈန္း အားေပ်ာ့ရာမွ အသင့္အတင့္ရွိပါမယ္၊

(ေလတိုက္ႏႈန္းဟာ အားေကာင္းလာဖြယ္ရာမရွိပဲ တျဖည္းျဖည္း အားေပ်ာ့သြားဖြယ္ရာရွိပါတယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္ တဲ့)။

ဂမ္လန္ရာဇီ ေတာင္တက္ရက္ တရက္ခ်င္းစီရဲ့ အေသးစိတ္ ေတာင္ေပၚမိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့

ယေန႕ ၅ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ရာသီဥတု- တိမ္ထူထပ္/မိုးအနည္းငယ္ရြာ/ႏွင္းက် ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန၆နာရီေနာက္ပိုင္းရာသီဥတု ၾကည္လင္ႏိုင္  

 • စခန္း၁ ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀ေနာ့) အပူခ်ိန္ း သုံညဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္)
 • စခန္း၂  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း မွ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀-၁၅ေနာ့ ) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၃ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၃ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 •  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ :  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္(အေနာက္ေဒါင့္)ေလ တစ္နာရီ  ၁၇ဒသမ၂၅မိုင္ႏႈန္း မွ ၂၃မိုင္ (၁၅-၂၀ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၈ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၈ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)

မနက္ျဖန္ ၆ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ရာသီဥတု- ေနရာကြက္ၾကား ေနသာဖြယ္/မို:အံု႕ဖြယ္/မိုးကြက္ၾကားရြာဖြယ္ရွိ 

 •  စခန္း၁ ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀ေနာ့) အပူခ်ိန္ း သုံညဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္)
 • စခန္း၂  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ  ၁၇ဒသမ၂၅မိုင္ႏႈန္း (၁၅ေနာ့ ) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၄ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၄ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 •  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ :  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္(အေနာက္ေဒါင့္)ေလ တစ္နာရီ  ၂၃မိုင္ (၂၀ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၉ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၉ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)

 ၇ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ရာသီဥတု- ေနရာကြက္ၾကား ေနသာဖြယ္/မို:အံု႕ဖြယ္/မိုးကြက္ၾကားရြာဖြယ္ရွိ 

 •  စခန္း၁ ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀ေနာ့) အပူခ်ိန္ း သုံညဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္)
 • စခန္း၂  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း မွ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀-၁၅ေနာ့ ) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၅ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၅ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 •  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ :  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္(အေနာက္ေဒါင့္)ေလ တစ္နာရီ  ၂၃မိုင္ (၂၀ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၁၀ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)

၈ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ရာသီဥတု- ေနရာကြက္ၾကား ေနသာဖြယ္/မို:အံု႕ဖြယ္/မိုးကြက္ၾကားရြာဖြယ္ရွိ 

 •  စခန္း၁ ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင္ႏႈန္း (၅ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၁ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၁ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 • စခန္း၂  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေလ တစ္နာရီ  တစ္နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင္ႏႈန္းမွ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၅-၁၀ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၅ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၅ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 •  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ :  ေလတိုက္ႏႈန္း-အေနာက္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း မွ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀-၁၅ေနာ့ )  အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၁၀ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္) St:W10-15kt/Tmp:-10C

၉ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃

ရာသီဥတု- ေနရာကြက္ၾကား ေနသာဖြယ္/မို:အံု႕ဖြယ္/မိုးကြက္ၾကားရြာဖြယ္ရွိ 

 •  စခန္း၁ ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေတာင္ေလ တစ္နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင္ႏႈန္း (၅ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၁ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၁ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 • စခန္း၂  ေလတိုက္ႏႈန္း- အေနာက္ေလ တစ္နာရီ  တစ္နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင္ႏႈန္းမွ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၅-၁၀ ေနာ့) အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၅ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၅ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)
 •  ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ :  ေလတိုက္ႏႈန္း-အေနာက္ေလ တစ္နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင္ႏႈန္း (၁၀ ေနာ့)  အပူခ်ိန္ း အႏႈပ္ ၁၀ ဒီဂရီ (ေရခဲမွတ္ ေအာက္ ၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္)

(ေလတိုက္ႏႈန္း ယူနစ္ ၁ေနာ့ = ၁ဒသမ ၁၅မိုင္ ) (ေလထုဖိအား ယူနစ္ မီလီဘား= ဟက္တိုပါစကယ္)

 

Credit to : Marc De Keyser weather.thisconnect.com မွ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

(မိုးေလဝသ ရာသီဥတုအေခၚအေဝၚေတြ မႂကြမ္းက်င္တဲ့ အတြက္ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါတယ္)

ဘာသာျပန္အမွားေတြ႕ပါက အားမနာတမ္း ေဝဖန္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Satellite Image of Gamlang Razi ( cridit to Steve)

Satellite Image of Gamlang Razi ( cridit to Steve)

Satellite Image of Gamlang Razi ( cridit to Steve)

Satellite Image of Gamlang Razi ( cridit to Steve)

First Image of Gamlang Razi base Camp dispatch by Andy Tyson ( via Satellite Phone)

First Image of Gamlang Razi base Camp dispatch by Andy Tyson ( via Satellite Phone)
Advertisements
This entry was posted in Gamlangrazi, Trip Forecast, Weather and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s