Every seconds Worth, it’s Climb O’Clock !

Pamphlet 1

We are on GOOGLE MAP

Pamphlet 2

Climb O’Clock Training / Bouldering Facility usage POLICIES

MOGS Showroom / Climb O’Clock Climbing Training Wall တြင္ေလ့က်င့္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ သေဘာေပါက္လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။

• ေရွးဦးစြာ Bouldering အားကစားအားသေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Boulderingဆိုသည္မွာ ေက်ာက္ေတာင္တက္အားကစားနည္းမ်ားထဲမွ ေတာင္တက္ၾကိဳး/ေတာင္တက္ခ်ိတ္/Helmet စသည္တို႕မသုံးပဲတက္ရသည့္ ေတာင္တက္အားကစားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
•Bouldering တြင္ Safetyအတြက္ ( ေအာက္ခံေဖာ့ျပားအထူ ) Crash Pad မ်ားကိုအက်မနာေစရန္သုံးပါသည္။
• Bouldering အပါအဝင္ Sport Climbing / Speed Climbing အစရွိသည့္ ေတာင္တက္အားကစားနည္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အားကစားနည္းျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ေနစဥ္/တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာအနာတရၾကီးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အသက္အႏၲရာယ္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိခိုက္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက ကာယကံရွင္၏တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း MOGS showroom / Climb O’Clock Training ႏွင့္တကြ ပိုင္ရွင္/နည္းျပ/ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းအလ်င္းမရွိပါေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။
• ေလ့က်င့္တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာက္ေတာင္တက္ဖိနပ္ Rock Climbing Shoe ကိုသာအသုံးျပဳရပါမည္။
• ေအာက္ခံေဖာ့ျပား (Crash Pad)ေပၚတြင္ ေက်ာက္ေတာင္တက္ဖိနပ္(သို႕မဟုတ္)ေျခဗလာျဖင့္သာနင္းခြင့္ျပဳပါသည္။သင္၏ဖိနပ္ေၾကာင့္ ေအာက္ခံေဖာ့ျပားေပါက္ျပဲပါက တန္ဖိုးအတိုင္းေပးေလ်ာ္ရပါမည္။
• ေက်ာက္ေတာင္တက္ေျမျဖဴအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ Liquid Chalk ကိုသာအသုံးျပဳရမည္။ ( Loose Chalk မ်ား / Chalk Ball မ်ားအသုံးျပဳခြင့္မျပဳပါ။ )
• RENTAL SHOES – ေက်ာက္ေတာင္တက္ဖိနပ္ငွါးရမ္းအသုံးျပဳရာတြင္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ား၏လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ (ဖိနပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္စီးပါက ရာဘာဆိုးမ်ားအလြယ္တကူပ်က္စီးေစပါသည္)
• ေလ့က်င့္တက္ေရာက္ရန္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမွ အေျခခံမ်ားကို ကူညီရွင္းျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္တန္းနည္းျပျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။
• စနစ္တက်အခ်ိန္ေပးေလ့က်င့္လိုပါက သင္တန္းဆရာ Climbing Instructor မ်ားႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းယူ၍ နည္းျပေၾကးထပ္ေဆာင္းေပးကာေလ့က်င့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
• မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအတြက္တက္မည့္ကာယကံရွင္ကၾကိဳတင္သိရွိျပီးေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏တာဝန္မဟုတ္ေၾကာင္းဝန္ခံလက္မွတ္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။
• (၁၈ႏွစ္ေအာက္ လူရြယ္/ကေလးမ်ား မိဘ(သို႕မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါသည္။

ေက်ာက္ေတာင္တက္ေလ့က်င့္နံရံ အသုံးျပဳခႏႈန္းထားမ်ား
ဝင္ေၾကး ( DAY PASS – unlimited hours ) ၃,၀၀၀ က်ပ္ (ေက်ာက္ေတာင္တက္ေဖိနပ္/ Liquid Chalk အစံုအလင္ရွိသူမ်ား)
Liquid Chalk အသုံးျပဳခ – ၁,၀၀၀ က်ပ္
Rental Shoes ေက်ာက္ေတာင္တက္ဖိနပ္ငွါးရမ္းခ -၂,၀၀၀ က်ပ္

BEGINNER PACKAGE ( DayPass + Chalk + Shoes = ၅,၀၀၀ က်ပ္ )

အသက္၉ႏွစ္ေအာက္(သို႕မဟုတ္) ၄ေပေအာက္ကေလးမ်ား-KIDS DAY PASS ၂၀၀၀က်ပ္ ( KIDS PACKAGE > DayPass + Chalk + Shoes =၄၀၀၀က်ပ္)

သင္တန္းနည္းျပေၾကးမ်ား
တစ္နာရီလ်င္ – ၅၀၀၀က်ပ္ (သင္တန္းသားအမ်ားဆုံး၃ဦးသာ) ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းၾကိဳယူရန္လိုအပ္ပါသည္။

Prices for Foreigners
Day Pass – (Adults) 5,000 MMK
Day Pass – (Kids) 4,000 MMK
Climbing Shoe Rental -2,000 MMK
Chalk Rental – 2,000 MMK (only liquid chalk)

Package – Adults – 8,000 MMK (DayPass+Shoe+Chalk)
Package – Kids – 7,000 MMK (DayPass+Shoe+Chalk)
(Coaching-Personal Instructors upon request (5,000 MMK per hour )

Operation Hours
MON >6pm to 9pm
TUE-FRI >4pm to 9pm
SAT/SUN > 11am to 9pm

ေက်ာက္ေတာင္တက္ေလ့က်င့္နံရံ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မ်ား
•တနလၤာ – ညေန ၆ နာရီမွ ည ၉နာရီ ထိ
•အဂၤါ/ဗုဒၶဟူး/ၾကာသာပေတး/ေသာၾကာ – မြန္းလြဲ ၃နာရီမွ ည ၉နာရီ ထိ
•စေန/တနဂၤေႏြ – မနက္ ၁၀နာရီမွ ည ၉နာရီ ထိ

ေလ့က်င့္ရန္ထားရွိသည့္Training Facility မ်ား
Climbing Wall Surface – ၃၄၀စတုရန္းေပ (340 sq/ft Plywood Bouldering Walls )
HRT Climbing Holds
FingerBoard & Hangboards ( Beastmaker / HRT )
Campus Rungs ( all facilities in Fully Air Conditioned Room with Dolby Surround Sound System , Gear Shop, Mini Libraryတို႕ပါဝင္ပါတယ္။ )

Rock Climbing & Bouldering Basic Course အေျခခံသင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံုရင့္နည္းျပဆရာမ်ားက အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႕ညေန ၆နာရီကေန၇နာရီအထိဝင္ေၾကးေပးတက္ေရာက္သူတိုင္းကိုအခမဲ့သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။အခမဲ့သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ တစ္ပတ္လ်င္ ၅ဦးသာကန္႕သန္႕ထားပါသည္၊ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

Indoor Climbing Wall တြင္ လူၾကီးလူငယ္ အရြယ္မေရြး / က်ားမ မေရြးေလ့က်င့္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေတာင္တက္အားကစားထြန္းကားပ်ံ႕ပြါးလာေစရန္နင့္ေတာင္တက္နည္းစနစ္မ်ားကိုပိုမိုေလ့လာႏိုင္ေစရန္တို႕အျပင္၂၀၂၀အိုလံပစ္မွအစျပဳျပီးအနာဂတ္အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္ေတာင္တက္အားကစားသမားမ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ေပၚထြက္လာေစရန္အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

Screenshot 2017-09-16 10.51.23

MOGS new showroom map directions ( arrows )

Advertisements
This entry was posted in Bouldering, Climbing, Myanmar, News, Places, Rock Climbing, Yangon and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s